Adis Kečo

Šef stručne službe Saveza samostalnih sindikata BiH, BiH