O inicijativi

Podrška organizaciji online događaja

Tehnička podrška pri organizaciji live događaja (okrugli stolovi, tribine, intervjui…); pomoć pri instaliranju potrebnih softverskih rješenja; postavljanje back-up komunikacije sa učesnicima online događaja; Live stream na više platformi; Post-produkcija i obrada video i audio materijala;

Otvoren prostor

U javnom i otvorenom online prostoru, organizacije civilnog društva, formalne i neformalne grupe aktivista/kinja,organizacije radnika i druga strukovna udruženja pozvane su da koriste platformu live.javnarasprava.ba i tehničku podršku koju nudimo besplatno, pod uslovom da su sve sesije slobodne i otvorene za javnost.

Akumulator znanja

Katalogizirana videa, diskusije i izlaganja, zaključci, preporuke, mišljenja eksperata/kinja zabilježena na online događajima, ostaju trajno pohranjena u jedinstvenoj bazi znanja i predstavljaju trajni resurs za edukaciju i javna zagovaranja.

Amplifikacija poruka

Naša online zajednica trenutno broji preko 25.000 građana i građanki, a većina objava doseže auditorijum od 80.000 do 100.000 korisnika, i raste iz godine u godinu.