Da li je i na koji način ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja EK, zaista prioritetno za nadležne institucije u BiH?
Organizator U.G. Zašto ne | Moderator Danira Karović Denis Čarkadžić
Govornici Uglješa Vuković, Damir Arnaut, Haris Ćutahija, Adnan Dugalić, Mirsad Hadžikadić, Rasim Ibrahimagić, Saša Magazinović, Vedrana Faladžić, Vildan Hadžihasanović, Abdulah Suljić