Da li je i na koji način ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja EK, zaista prioritetno za nadležne institucije u BiH?

Organizator U.G. Zašto ne | Moderator Danira Karović Denis Čarkadžić
Govornici Uglješa Vuković, Damir Arnaut, Haris Ćutahija, Adnan Dugalić, Mirsad Hadžikadić, Rasim Ibrahimagić, Saša Magazinović, Vedrana Faladžić, Vildan Hadžihasanović, Abdulah Suljić

Iako su aktivnosti kada je u pitanju ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EK pokrenute sa mrtve tačke, još je mnogo posla je pred bh. institucijama da bi se napravio značajan pomak u pravcu vladavine prava, bolje funkcionalnosti državnog aparata, ali i potpunog usvajanja evropskih demokratskih standarda. Na online okruglom stolu pod nazivom Ispunjavanje političkih kriterijuma na putu ka EU, razgovarati ćemo o temama Izbori i Reforma javne uprave u BiH.

PANEL I: Nakon izmjena Izbornog zakona, i održavanje samih izbora u BiH postalo je pitanje “političke volje”

Satnica: 11:00-12:00

I pored jasnih preporuka OSCE-a, ranije donesenih presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u EU ali i stalnih zahtjeva većeg dijela javnosti, osim izmjena Izbornog zakona koji se odnose na održavanje lokalnih izbora u Mostaru, u posljednjih nekoliko godina nadležne institucije u Bosni i Hercegovini nisu uradile ništa da ustavno-pravnu legislativu u BiH u bilo kom pravcu unaprijede.

Naprotiv, kršenje Izbornog zakona BiH u smislu izostanka obezbjeđivanja finansijskih sredstava u zakonom predviđenom roku za Lokalne izbore 2020. godine veliki je korak nazad i predstavlja još jedan primjer katastrofalnog odnosa nadležnih institucija u BiH ne samo spram izbornog procesa kao takvog, već i spram vladavine prava, te na kraju i osnovnog demokratskog prava svakog građanina Bosne i Hercegovine da bira i bude biran. O ovim temama tokom (naziv događaja) razgovaraćemo kao sa zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH tako i sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

Govornici:

  • Damir Arnaut (nezavisni zastupnik u PSBiH, Naša Stranka)
  • Haris Ćutahija (Vanjskopolitička inicijativa BH)
  • Rasim Ibrahimagić (Inicijativa za monitoring evropskih integracija BIH, SOC)
  • Saša Magazinović (zastupnik u PSBiH, SDP BiH)
  • Mirsad Hadžikadić (Platforma za progres)

Moderator: Denis Čarkadžić (U.G. Zašto ne?)

 

PANEL II: Reforma javne uprave, stvarna promjena koju će građani osjetiti ili samo slovo na papiru?

Satnica: 12:05-13:05

Bosna i Hercegovina je na putu usvajanje nove Strategije za reformu javne uprave nakon što je prethodna donesena još davne 2006. godine. Na sesiji ćemo razgovarati sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora o tome šta nam donosi novi Strateški okvir za reformu javne uprave 2018 – 2022., koje su poteškoće i izazovi u njegovoj implentaciji, i kako će se naposljetku to odraziti na građane_ke naše zemlje. Također, jedna od važnih tema na koju će se ova panel diskusija osvrnuti jeste mogućnost jačanja saradnje nevladinog sektora i institucija zaduženih za provedbu same Strategije.

Govornici:

  • Vildan Hadžihasanović (Ministarstvo pravde BiH)
  • Vedrana Faladžić (Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH)
  • Abdulah Suljić (Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko Distrikta)
  • Adnan Dugalić (Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko Distrikta)
  • Uglješa Vuković (Transparency International BiH)

Moderatorica: Danira Karović (U.G. Zašto ne?)

Online okrugli sto organizovan je u sklopu projekta Zapadni Balkan i pristupni proces EU: Primjena političkih kriterija, koji je finansiran od strane Balkanski fonda za demokratiju (BTD).