Rasim Ibrahimagić

Sarajevski otvoreni centar, BiH

Program koordinator (Inicijativa za monitoring evropskih integracija BIH)