Resursi

Live.javnarasprava.ba je portal posvećen hostingu online live i recorded evenata (Online okrugli sto; Online tribina; Video podcast; Audio podcast; Live chat; Live interview) koje organiziraju organizacije civilnog društva u BiH i regionu. Snimljeni materijali postaju jedinstven repozitorij znanja, diskusija i mišljenja o specificnim temama iz oblasti kao što su: Vladavina prava; Ekonomija; Socijalna pitanja; Izbori i politički procesi; Obrazovanje; Mediji i medijska pismenost; Civilno društvo; Ekologija.

Opcije međusobnog referiranja sadržaja omogućava nam da katalogiziramo sve sadržaje i korisnicima prikazujemo željeni sadržaj u odnosu na: teme govornike, organizacije/grupe, organizatore evenata i popularnost sadržaja, što predstavlja značajan resurs za sve društvene aktere (predstavnike medija, akademsku zajednicu, aktiviste i aktivistkinje organizacija civilnog društva, granska i strukovna udruženja i sl.), a prvenstveno građane i građanke koji žele da se informišu i učestvuju u diskusijama, te podrže pozitivne vrijednosti i oblikuju društvene promjene.

Live.javnarasprava.ba je portal koji pruža podršku pri organizaciji online live-događaja organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regionu. Stavljajući poznate alate u poseban tool chain, kombiniramo najbolje funkcionalnosti alata i u nekoliko produkcijskih faza omogućavamo:

Pripremu događaja

U toku pripreme događaja, portal live.javnarasprava.ba omogućava niz online tutorijala i „check listi“ koje pomažu organizatorima da pripreme online događaje i da ih što kvalitetnije predstave online zajednici i široj javnosti. Online prijava događaja pokreće lanac aktivnosti koje asistiraju pri organizaciji live online eventa:

 • Prikupljanje osnovnih informacija o događaju (naziv, oblast, tip i podaci o organizatoru) omogućiti će nam da stupimo u kontakt i napravimo raspored događaja u okviru online programa
 • Prikupljanje materijala za brending i slanje osnovnih informacija o organizatoru omogućiti će da na najbolji način predstavimo organizaciju koja priređuje događaj
 • Podaci o govornicima i moderatorima će nam pomoći će da napravimo prezentacione stranice učesnika/ca live online događaja

Tutorijali za organizatore kao i „check liste“ koje trebaju da osiguraju da li sve pripreme i svaki aspekt pripremnih aktivnost zadovoljaju:

Produkcija meterijala

U ovoj fazi pripreme, prema specifikacijama live događaja, pristupiti će se integraciji elemenata vizuelnog identiteta organizatora u grafičke elemente računarske grafike koja se koristi prilikom realizacije online eventa. Na kraju ove faze, imamo sljedeće outpute *rezultate?:

 • Najavni animirani video sesije
 • Branding image eventa
 • Branding image za socijalne mreže

Realizacija eventa

Produkcijski tim sastavljen od producenta, režisera, implementatora grafike, tehničara streama, tehničkog moderatora online događaja će:

 • Izvršiti inspekciju opreme, setovanje opreme i potrebnog softvera na računare klijenata
 • U saradnji sa učesnicima osigurati najoptimalnije položaje kamere i osvjetljenja
 • Ustanoviti paralelni komunikacijski kanal u slučaju tehničkog problema
 • Podijeliti i približiti pravila moderacije i facilitacije događaja sa učesnicima događaja
 • Realizirati live podršku manipulacije prezentacija i prikazivanja prethodno definisanih materijala na ekrane učesnika online događaja
 • Režirati master kanal za online stream i recording eventa

Promocija eventa

Promotivni team zadužen je da u saradnji sa organizatorom događaja realizira promociju online događaja na kanalima društvenih mreža prema online zajednici okupljenoj oko portala javnarasprava.ba.

Isti team će pomoći facilitaciji pitanja građana/ki koji u toku live događaja budu pristizali na kanale na kojima se emituje live online događaj.

Post-produkcija i follow-up

U saradnji sa organizatorom događaja, portal live.javnarasprava.ba će izvršiti follow-up aktivnosti događaja:

 • Objavljivanje zaključaka okruglog stola
 • Editovanje i objavljivanje videa izdvojenih diskusija
 • Objavljivanje ostalih materijala koje organizator želi pridružiti jedinstvenoj stranici održanog događaja i tako upotpuniti informaciju o držanom eventu