Adnan Dugalić

Kancelarija Koordinatora za reformu javne uprave BD, BiH

Stručni savjetnik za pravne poslove