Miomirka Mila Melank

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, BiH

Naša stranka

Miomirka Mila Melank, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, akademska grafička dizajnerka (diplomirala na ALU, Univerzitet u Sarajevu). Članica Komisije za rodnu ravnopravnost i Odbora za kulturu, sport, obrazovanje i nauku. Aktivna u Našoj stranci od 2011, iako su politika, društveni angažman i aktivizam uvijek bili domeni njenog interesovanja. Članica ULUPUBIH-a, kreatorka i kooautorica brojnih dizajnerskih rješenja i i projekata.