Nijaz Helez

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, BiH

SDP BiH