javnarasprava.ba

Sarajevo
BiH


Tel: 033 618 461
Email: [email protected]

javnarasprava.ba pokrenuta je od strane U.G. “Zašto ne” organizacija koja je dugi niz godina posvećena stvaranju odgovornog društva kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti u BiH, jačanje građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija.

Na web platformi javnarasprava.ba građani imaju mogućnost da učestvuju u procesima donošenja odluka u BiH, odnosno da direktno komuniciraju sa izabranim parlamentarcima na državnom i entitetskim nivoima, uključuju se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri i dr.

Portal javnarasprava.ba u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, državnim institucijama u proteklom periodu realizovao je niz kampanja u kojima smo analizirali na desetine zakona, organizovali okrugle stolove, provodili ulične akcije i dr. kako bismo legislativne procese i zakone približili građanima/kama.